Københavnerlisten

En lokal borgerliste


Vi er en lokal borgerliste som vil fokusere på lokal politik, men med særligt fokus på at få stoppet unødvendige prestigebyggerier i København.


Initiativet er startet af en gruppe bekymrede borgere, der har fulgt udviklingen i København gennem de sidste 30 år.


Vi ønsker forandring, ligesom tusindvis af andre bekymrede borgere, som ikke bliver hørt, og føler sig sat uden for indflydelse.


Tommi Raalind, initiativtager & kandidat til Københavns Borgerrepræsentation

Mærkesager

Lynetteholm


Vi ønsker ikke giga projektet Lynetteholm, en kunstig ø, med jordopfyldning på et areal svarende til 2,8 kvadratkilometer.


Etableringen vil have en meget voldsom indflydelse på alle byens borgere de næste 50 år med støj og møg, tusindvis af lastbiltransporter gennem byen, støj fra 7 km spunsning i årevis, osv og forventes først afsluttet i 2070.

 

Amager Fælled & Stejlepladsen


"Lærkesletten" på Amager Fælled VAR fredet, men blev affredet, da Københavns Kommune mangler penge til at afdrage på gælden fra Metrobyggeriet. 


Vi ønsker, at byggeriet på Amager Fælled standses øjeblikket, og at hele området igen fredes.

Byen tilbage til borgerne


Selskabet By & Havn står bag en række, større anlægsprojekter, som de haster igennem uden at involvere borgerne. 


Det skal ændres; processen for byudvikling skal være demokratisk og inddrage borgerne, og vi ser gerne, at større anlægsprojekter sendes til folkeafstemning.Hvem er vi?


Vi er en midtsøgende borgerliste, med en GRØN profil, men skeler i øvrigt ikke til partifarve,  idet vi er drevet af få mærkesager, som repræsentant for borgernes ønsker, og naturems stemmer er alle grønne.

Så ønsker du ikke flere unødvendige præstige byggerier fra By & Havn, og har du svært ved at sætte dit kryds hos Enhedslisten eller Alternativet, så stem på KØBENHAVNER LISTEN.
Vi vil være det seriøse nyskabende alternativ i BR, som vil styrke det tværpolitiske samarbejde i grøn blok hvor vi kommer til at stå stærkt i alliance med Enhedslisten, Alternativet, (og gerne SF og de Radikale hvis de ønsker at være med igen) i kampen mod disse unødvendige præstigebyggerier. Men alle der har samme opfattelse, vil vi naturligvis samarbejde med, for at opnå et flertal i BR, imod byggerierne, og det er som bekendt aldrig for sent at blive klogere, man lærer hele livet.

Vi vil bruge vores mange årige erfaring fra erhvervslivet, og det politiske liv, bl.a erfaring fra kommunal politik i Borgerrepræsentation, en veludviklet forhandlingsevne, og masser af motivation til at få sat en ny kurs for Københavns udvikling. 


Målsætning


Målsætningen er at KØBENHAVNER LISTEN skal bestå af kompetente folk, med stor viden om byplanudvikling, mobilitet og infrastruktur, og økonomi, og erfaring fra kommunalpolitik til gavn for byens borgere og en grøn byuvikling.

Vi er en lokal borgerliste som vil fokusere på lokal politik, men med særligt fokus på at få stoppet unødvendige prestigebyggerier i København.
Initiativet er startet af en gruppe bekymrede borgere, der har fulgt udviklingen i København gennem de sidste 30 år.
Vi ønsker forandring, ligesom tusindvis af andre bekymrede borgere, som ikke bliver hørt, og føler sig sat uden for indflydelse.

Vores første og vigtigste målsætning, er at blive valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation ved næste KV2025, for herigennem at øve indflydelse på den politiske udvikling i København.

KØBENHAVNER LISTEN vil samarbejde bredt, og kan starte på en frisk, uden at være sovset ind i historik og tidligere aftaler, indgået på kryds og tværs mellem de etablerede partier i BR.

Vi vil ryste træet, finde nye vinkler og måder at løse tingene på, til gavn for byens borgere, og starte en modernisering af en fastlåst budget tankegang i BR, som fører til dårlige beslutninger og dårlige løsninger.

Vi vil ha en filosofisk tilgang og stille spørgsmål, mange spørgsmål, som vil give mange svar, kloge spørgsmål, som vil give kloge svar, til gavn for byens borgere i København.

Vores motto er "Byen tilbage til borgerne". Vi vil lytte til borgernes ønsker i FB grupper og medier, hvor afstanden mellem borgere og politikere er kort, og jo flere der deler den samme vision, jo flere ønsker kan vi opfylde for byens borgere i København. Vi er for folkeafstemininger, og sager som har bred folkelig opbakning, repræsenterer vi gerne borgerne, og stiller forslag i BR. Længe leve demokratiet hvor borgerne bliver hørt.


ValgoplægBoligudvikling


Vi ønsker en koordineret regional byplanudvikling (fingerplanen), hvor behovet for nybyggerier vurderes i en større sammenhæng.


By & Havn modellen virker ikke hvis man ønsker billige boliger, idet der skal sælges dyrt, for at finansiere metro byggeri og afrdrage den kæmpe gæld i By & Havn på18 Mia (kk ejerandel 95%) og i Metro selskabet på 47 Mia. (ejerandel kk 50%)

Vi ønsker at introducere Wien modellen hvor KK selv overtager en langt større andel af de almene boligbyggerier, samt udlejning, så vi undgår at der skal betales afkast til By & Havn (høje grundpriser), Pensions selskaber, aktionærer osv.

Det hele skal bare løbe rundt. I Wien betyder denne model, at man kan udleje lejligheder til kr. 5.000 per måned.

Endvidere vil vi inddrage de tomme kontor byggerier, eksempelvis SKAT's ejendom på Østerbro med sine 18.000 kvm har stået tomt i lidt over 2 år.

Hvorfor har de ansvarlige politikere ikke omdannet disse kvm til billige ungdomsboliger og lejligheder, der er til at betale?


Vi behøver nytænkning og nye visioner, og det er det som vi vil tilføre BR når vi er valgt ind.

Byens boliger bør afspejle byens borgere og deres behov for fællesskab. Dvs flere nye typer almene kollektive boligformer, fx kollektiver, kollegier og hybridformer med små lejligheder og fælles køkken og stue med andre husstande. Til studerende, singler med og uden børn, solomødre- og fædre og klassiske familier, der bare ønsker mere fællesskab.

Det vil afhjælpe ensomhed og være plads- og ressourcebesparende. Og så ved vi det er sundt for sjælen af deltage i et fællesskaber.


Lokalt skal nye projekter tilpasses den allerede eksisterende bebyggelse. Vi er ikke generelt imod alt nybyggeri, men det skal foregå på et oplyst grundlag, og borgerne skal inddrages, og grundlovssikrede demokratiske rettigheder skal respekteres, og foregå i dialog med borgerne i København.


Vi vil arbejde for billigere lejeboliger, studieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, til gavn for byens borgere i København.
25% præmissen om lejeboliger i nye byggeprojekter virker ikke i praksis, reelt ligger tallet fra 2015 til 2021 på sølle 5% andel.

Det er ikke godt nok og de billige lejeboliger udebliver, stik imod hensigten, og stik imod det som byens borgere ønsker. Billigere boliger som er til at betale for almindelige mennesker. Husleje loft på 100-120 kr per kvm/mdn, for de lejelejligheder, som udgør typisk 25%, af nybyggeri projekter.

Vi vil endvidere, i naturlig forlængelse af ovenstående, arbejde hårdt for at ændre processen, idet vi mener hele præmissen for By & Havn modellen er forkert og utidssvarende, at grundsalg skal finansiere infrastruktur, det anerkender vi ikke.
By & Havn er blevet en stat i staten, og som har bevist, at de er ligeglade med hvad flertallet af byens borgere i København ønsker.

Byen tilbage til Borgerne - det demokratiske underskud


Mange af byens borgere føler ikke at de bliver hørt, og de føler sig sat uden for indflydelse.

Det er et gigantisk demokratisk problem når helt fundamentale demokratiske rettigheder ikke bliver respekteret og fuldstændig negligeret af By & Havn samt et sort flertal i Københavns Borgerrepræsentation.

Noget af det første vi derfor vil gennemføre i BR, er at få indført folkeafstemning når det gælder større anlægsarbejder, eksempelvis at bebygge et tidligere fredet område som Amager Fælled eller Lynetteholm projektet.

Dette kan let håndteres på Borger.dk, hvor byens borgere kan logge sig ind med Nem-id og afgive deres stemme.

Endvidere vil vi gerne repræsentere større borgergrupper, som har en sag med bred opbakning, og tage den med ind i BR og fremsætte forslag til afstemning.


Mobilitet


Vi mener at byen skal bestå af en god blanding af transportformer, biler, busser, metro, cykler, løbehjul osv. Vi er ikke modstander af biler, men vi ønsker en grønnere by med ren luft og mindre støj. Vi tror på at teknologi og innovation vil drive denne udvikling i den retning, sammen med ændrede transportbehov, hjemmearbejdspladser m.v. Det er en udvikling som allerede er i gang og som kræver en løbende tilpasning. Billigere offentlig transport og flere ladestandere vil være med til at hjælpe den  grønne omstilling, ligesom vi vil fremme hele delebils konceptet, udvide operationsomåde m.v.

Vi ønsker ikke at nedlægge 42.000 p-pladser, men mener i stedet, at der skal findes smarte løsninger, der tilgodeser både billister og de bløde trafikanter

Byen har brug for en effektiv mobilitet, og der skal være plads til ladestandere til elbiler på dertil indrettede p-pladser, ændret lovgivning så kommuner får tilladelse til at trække elkabler i jorden, i samarbejde med udbydere af ladeordninger, og abonnementer, ladebrikker, priser osv skal forenkles og ensrettes til gavn for forbrugerne

Det skal være enkelt at eje og køre elbil i København til gavn også for miljø, mindre larm, mindre udledning af CO2.

Det vil være med til at bringe byen i den rigtige retning,  grønnere med renere luft.

 

Middelalderbyen & Indre by - København K


Mobiliteten skal være grøn med mindre elbetjente enheder for at reducere støj, dette gælder også renovationslastbiler.

Vores tilgang er generelt at tingene skal være i balance, men det er de ikke i dag.

Der bor op imod 50.000 beboere i indre by, og de har været stærkt udfordret af at området har udviklet sig til en party zone de sidste 10 år. Man kan ikke bare bede beboere om at flytte, som man tit hører som argument, idet de ofte har boet i området i mange år.


Nattelivet er blevet et støj helvede med mange følge problemer, såsom vold og støj til langt ud på de små timer, og man vågner op til synet af pizza bakker, glas skår, opkast, urin på trappesatser osv.

Det er en uacceptable situation for byens borgere, og vi synes ikke det er rimeligt, 

Der er behov for at kigge på antallet af bevillinger i nattelivet, de midlertidige bevillinger som kører i åresvis, den larmende udeservering, manglende konsekvens af overholdelse, og så behøver vi øget politi indsats (ressourcer) samt "natteværn".

Og, så handler det i høj grad om at påvirke de unge, at få ændret drukkulturen. Vi har brug oplysningskampagner rettet mod de unges alkohovaner, og få dem til at tage ansvar, både for sig selv men også for andre mennesker, beboerne osv.

En stor støjkilde er også når festen flytter ud på gaden, og mange helt unge kan deltage, så man må sondre imellem restauranter og barer for et voksent publikum, i forhold til de barer som serverer 10 shots for en "hund" som tiltrækker et yngre publikum, som kan ha svært ved at styre festen.

Nattelivet drives af især nogle få store professionelle firmaer, som der skal helt andre metoder end KK's "tro & love tilgang" til at håndtere. For dem drejer det sig primært om bundlinje, og ikke så meget om aktivt selv at tage ansvar, og minimere de gener, som deres forretning påfører byen og dens borgere


Trafikalt, ser vi gerne udbredelse af elbiler, delebiler, cykler, løbehjul, vareleverancer fra mindre elbiler, elscootere, elvarevogne.

Der er behov for mobilitet i byen, og vi ønsker en levende by, så det ikke udvikler sig til et ”museum”.

Vi skal alle være her, men vi ønsker ikke at København udvikler sig til det rene Tivoli.


Økonomi & Erhvervspolitik


Vi står for et solidt værdisæt når det drejer sig om økonomi. Plads til alle de moderne familiestrukturer, trygge økonomiske rammer, dannelse, men også uddannelse er vigtige parametre for os.

Innovation giver smart vækst, og uddannelse giver indsigt og højere levestandard.

Der skal være plads til de Erhvervsdrivende i byen, og det skal være let at drive virksomhed, i samarbejde med en smidig erhvervsvenlig kommunal administration som understøtter og ikke sætter forhindringer op, og administrativt skal der sagsbehandles hurtigt og smidigt.

København skal være for alle byens borgere, erhvervsliv, turister i balance, alle med respekt for hinandens behov og ønsker, men udvikling må aldrig ske på bekostning af vores vilde grønne og blå natur.


Socialpolitik - Sundhed & Pleje

København er en rig kommune så vi har råd og pligt til at behandle alle borgere ordentligt. Vi skal behandle vores ældre ordentligt, for alle har ret til en ordentlig pleje og en værdig alderdom, uanset om det er i eget hjem, i bofællesskab, eller på plejecenter.

Vi vil afbureaukratisere arbejdsdagen hos de ansatte, med mindre rapportering, mere effektiv software og hjælpemidler, med en mere decentral ledelsesform, så de ansatte får mere tid til det det handler om, nemlig pleje og derved frigive tid til at være sammen med borgeren.

Vi vil ligeledes prioritere og tilgodese borgere med særlige behov, det være sig borgere med fysiske og psykiske handicap, som kræver særlig individuel behandling eller ressourcer, idet vi ved at en præventiv indsats er langt mere effektiv, forkorter eventuel behandlingstid, samtidig med at borgeren kan vende hurtigere tilbage til en normal hverdag med højere livskvalitet, således at en familier også kan få en hverdag til at hænge sammen.

 

Refshaleøen – en ny GRØN vision


Lad os byudvikle Refshaleøen som et GRØNT rekreativt område for byens borgere

De kreative kræfter som udfolder sig på Refshaleøen, med iværksætteri som drivkraft, som udvikler kreativitet og nytænkning, og som står i smuk kontrast til de streamlinede pæne kvarterer, er netop det som kendetegner vores by – alsidigheden – som vi også er kendt for i udlandet, og som turisterne elsker.

Vi vil godt dele en ny vision om at byudvikling IKKE kun handler om at bygge mere beton med tilhørende asfalt infrastruktur.

Lad os i stedet byudvikle Refshaleøen med plads til grønne rekreative områder, en park måske, med plads til kreative kræfter, Reffen Street Food Market, mulighed for musik, nyttehaver, et område hvor Københavnerne kan mødes, med grøn mobilitet, eldrevne minibusser, cykler, løbehjul osv i harmoni og forening med Margretheholm Havn, de flotte gamle historiske bygninger på området, det er vores kultur og historie, som søfartsnation, Sixtus, Mastekranen m.v. må ikke gå tabt.

Det er en vision om et moderne byrum, hvor der ikke er behov for hverken mere metro eller østlige ringveje, eller øen Lynetteholm.

Der må efter gældende lokalplan først bygges fra 2031, så vi har god tid til, sammen med byens borgere at udvikle og nytænke et grønt projekt ind for området.

Lad os sammen sætte en ny retning for Københavns grønne byudvikling.


Miljø & den grønne omstilling


Vi bakker op om klimaloven, og vil arbejde for at København også bidrager med sin andel, til den samlede målsætning for Danmark, nemlig en reduktion af CO2 på 70% i 2030. Men vi kan helt sikkert også gøre det bedre, mere ambitiøst.

Vi er for den grønne omstilling, som skal gå hånd i hånd med vækst og arbejdspladser.

Velkommen til ny innovativ teknologi og mobilitet, i balance og respekt for naturen, til gavn for byens borgere.


Et stærkt team


Det politiske projekt KøbenhavnerListen blev søsat d. 1. marts 2021, og vi efterlyste "Gode kræfter som kunne se sig selv repræsentere disse holdninger, og som kunne og vil bidrage med nogle stærke kompetencer indenfor byudvikling, jura, økonomi, mobilitet". Heldigvis har der været stor interesse, men vi har brug for at sætte et nyt stærkt hold frem mod KV2025, både hvad angår kandidater men også i "Back office".


KøbenhavnerListen blev officielt godkendt og opstillingsberettiget til KV21 - under listebetegnelse L, vi valgte at stå uden for valgforbund, idet vi vil signalere at vi er en uafhængig borgerliste, som vil arbejde for den grønne agenda, og det tværpolitiske samarbejde. Vi er for alle der har et ægte grønt hjerte, og ønsker en ny retning for København.

Resultat af KV2021:Vi fik lige knap 1400 stemmer svarende til 0,44% af stemmerne. Det er et flot resultat men desværre rakte det ikke ind i BR i denne omgang.

Vi har lært meget og ved nu hvad der skal til for lykkes til næste kommunalvalg i 2025.Tommi Raalind, København K


Jeg ønsker forandring, ligesom tusindvis af andre bekymrede borgere, som ikke bliver hørt, og føler sig sat uden for indflydelse.


Det vil vi ændre på, og jo flere vi står sammen, jo flere stemmer vi kan få, jo flere kan vi få valgt ind i BR, og derved få betydelig indflydelse på fremtidige beslutninger.


Initiativet til Københavner Listen er startet af undertegnede, som er en bekymret borger, der har fulgt udviklingen i København gennem de sidste 30 år.


Jeg vil bruge min mangeårige erfaring fra erhvervslivet, en veludviklet forhandlingsevne, og jeg vil kæmpe på fuld tid, for den almindelige borger i København


Kontakt


e-mail: hubba@mail.dk


LinkedIn